Rěčne kućiki

Naprašowanje »gramatika« (tema), wuslědki 26-50 wot 119.

předchadźace

 1. Jaty a njewotnajaty
 2. Je to chcyte?
 3. Jedyn abo pjeć
 4. Jeli abo hdyž?
 5. Jězu Chrysće a Jězuso Chrystuso
 6. K wuběrej abo na wuběr?
 7. Kmótřa w pluralu
 8. kónc tydźenja
 9. Kopaty połny
 10. Kopyto
 11. Krokodil
 12. Łakoma
 13. Ličbniki
 14. Mjece a tepce
 15. Mjerzać abo hněwać so
 16. Mužow abo muži
 17. Na dowol – do dowola?
 18. Na raka zemrěć
 19. Na soboće
 20. Na zahrodźe być
 21. Nalětni
 22. Něšto njewšědne – něšto njewšědneho?
 23. Ničo, nichtó, žadyn
 24. Nimam čas abo nimam chwile
 25. (Nje)skłonjowanje skrótšenkow

dalše