Rěčne kućiki

Naprašowanje »gramatika« (tema), wuslědki 1-25 wot 111.

 1. Ale abo pak
 2. Awto
 3. Budu natwarić
 4. Čłowjekojo abo ludźo?
 5. Cool party
 6. Dać abo dajić
 7. Deklinacija cuzych słowow typa cowboy – teenie – single
 8. Deklinacija krótkosłowow typa limo a demo
 9. Deklinacija numerala „dwaj“ (1)
 10. Deklinacija numerala „dwaj“ (2)
 11. Do šuly?
 12. Drježdźany
 13. Dwajo
 14. Dwanatkarjo
 15. Dwoje – dwójne – dwojake
 16. Dźěsći chodźeštej
 17. Euro
 18. Gegeneinander spielen
 19. genitiwny subjekt
 20. Gratulować Kiće
 21. Hač abo kaž
 22. Hač k dźesać stopnjam
 23. Hinak a hinaši, wopak a wopaki
 24. IKEA, Pkw a druhe skrótšenki
 25. Jaty a njewotnajaty

dalše