Rěčne kućiki

Gegeneinander spielen

W zwisku z koparskim turněrom europskich narodnych mjeńšin čitachmy a słyšachmy w zašłym času tam a zas wuprajenja kaž „naša wubranka přěhra na Korutanskich Słowjeńcow“ abo „woni dobychu na wubranku z Estiskeje“. – Što je na tutych konstrukcijach wopak? To je prepozicija na. Na někoho přěhrać abo dobyć so snadź we wobchadnej rěči wužiwa a je tam tež poměrnje nowa moda, njewotpowěduje pak spisownorěčnej normje, kotruž měli w zjawnosći nałožować. Zwotkel so prepozicija na w tutym zwisku bjerje, njewěm. Snadź z němskeho wobrota „eine Manschaft trifft auf die andere“. Ale: Hdyž wubědźujetej so dwě wosobje abo dwě mustwje, na přikład w kopańcy, potom hraje mustwo A přećiwo mustwu B. Na kóncu hry zwěsćamy, zo je mustwo A přěhrało přećiwo mustwu B abo podležało mustwu B. Wězo móže mustwo A dobyć nad mustwom B abo tež přećiwo mustwu B. Štó wě: Snadź dobudźe Serbska wubranka na přichodnej Europeadźe w štwórćfinalu nad druhim sylnym mustwom, snadź samo nad Němcami z Južneho Tirola. Znajmjeńša so ja nadźijam, zo budźe tež w přichodźe wulkotna nalada při tajkich wjetšich abo mjeńšich sportowych podawkach.

A. Pohončowa

temy: gramatika

klučowe słowa: prepozicija, wobchadna rěč

hesła: gegen, gegeneinander, gewinnen, verlieren, přěhrać, dobyć, sport, hrać