Rěčne kućiki

Hač k dźesać stopnjam

„Wočakujemy temperatury hač k dźesać stopnjam.“ Čehodla mje tuta sada, přeco zaso w rozhłosu słyšana, někak znjeměrnja, wšak to žana spektakularna prognoza njeje? Po mojim začuću pak by so prajić měło hač do dźesać stopnjow. Docpěće někajkeje hranicy signalizujemy serbsce normalnje z konstrukciju hač do. Jědu hač do Budyšina, dočakam hač do njedźele abo hač do ranja, poskića so darmotny zastup za dźěći hač do dźesać lět a wěšćimy wězo temperatury hač do dźesać stopnjow. A Ćišinski pisa wo serbskim burje wot hłowy hač do pjatow. W tutym konteksće je wužiwanje prepozicije k najskerje wuskutk wliwa němčiny, hdźež rěka „bis zu zehn Grad“ abo „bis zum Sonntag“. A serbski wotpowědnik prepozicije „zu“ je husto k abo ke. Wězo znajemy w serbšćinje tež kombinaciju hač k, tu pak porno tomu rědšo wužiwamy – zwjetša jenož w zwisku ze zdalenosću w rumje, a wosebje hdyž je cil někajka wosoba: Dźěćo je hač ke kamorej běžało abo hač k nanej, a běhamy wot Ponciusa k Pilatusej. A myslu sej, zo je tež wulki rozdźěl, hač z awtom jědźemy hač k rěce abo hač do rěki. W tym zmysle so rozžohnuju – hač do přichodneho rěčneho kućika.

S. Wölkowa

temy: gramatika

klučowe słowa: prepozicija, kalka, němčina

hesła: bis zu, hač do, hač k