Rěčne kućiki

Cool party

Njedawno słyšach w rozhłosu wuprajenje młodostneho, zo bě to kónc tydźenja „cool party“ a „zo je tam tak prawje ab šło“. Takle młodostni rěča. Chcu tole raz přełožić do serbšćiny, kotraž je tež za staršu generaciju zrozumliwa. Potajkim: zo je něšto cool, to njerěka, zo něchtó zymu mrěje. Jedna so wo požčonku z jendźelšćiny, kotraž so wužiwa jako kwalifikator za něšto wusahowace, wuběrne, krasne – potajkim něšto jara rjane. Tež słowo party je požčonka. Bychmy tež móhli prajić swjedźeń, zabawa abo zo su to reje – ale to drje je něšto za nas staršich. A wona „party“ lěpje wopisuje hołk a tołk. Jako móžny ekwiwalent je tež słowo feta w słowniku zapisane, hačrunjež party hišće wosobnišo klinči. Słowo party je w singularu indeklinabelne, w pluralu pak nic. Směće potajkim prajić, zo sće na partyjach byli, nic pak na partyji, ale na party. A zo je něhdźe tak prawje „ab šło“ poprawom rěka, zo něhdźe dobra nalada knježeše, zo su so tam prawje wucychnowali, wobchadnorěčnje so wurajt(o)wali. Ale: To so mi młodostni zawěsće směja, hdyž praju, zo bě to rjany swjedźeń, na kotrymž dobra nalada knježeše abo zo běchu ludźo wjesołeje mysle respektiwnje při dobrej lawnje. Haj, tak wulki je potajkim rozdźěl mjez rěču młodźiny a rěču staršich!

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, gramatika

klučowe słowa: požčonka, anglicizm, wobchadna rěč, deklinacija

hesła: cool, party, Party, feta, Fete