Rěčne kućiki

Drježdźany

Spočatk februara je kóžde lěto w Drježdźanach bal w Semperowej operje. Lětsa steješe wón pod motom „Dresden strahlt“. Njemało sym so zadźiwała, jako słyšach jako přełožk tutoho hesła: „Drježdźany so błyšći“. Drježdźany – stare serbske mjeno za saksku stolicu – je wot starodawna słowo z formu mnohoty: jědźemy do Drježdźan, bližimy so Drježdźanam, Biskopicy leža mjez Drježdźanami a Budyšinom, a ja bydlu w Drježdźanach. Podobnje zadźerža so tež mjena serbskich wjeskow kaž su to Chrósćicy, Ralbicy, Worklecy abo Pančicy. Tež słowjesa abo kajkostniki, kiž tutym mjenam přidawamy, maja so po formje mnohoty: Drježdźany su stare, Chrósćicy su rjane, a Ralbicy leža w Delanach. Tohodla tež njeje móžno, přidać Drježdźanam słowjeso w formje jednoty – so błyšći. Prawje přełožimy moto lětušeho bala w Semperowej operje tuž „Drježdźany so błyšća“. A tež hdyž je lětuši bal hižo nimo, klětu změjemy nowy – w błyšćacych Drježdźanach, stolicy Sakskeje.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, gramatika

klučowe słowa: mjeno, plural, werb, konjugacija

hesła: Drježdźany