Rěčne kućiki

Na zahrodźe być

Serbšćinu wuknjacy nan so njedawno jara dźiwaše wuprajenju pěstowarki „Dźěći su na zahrodźe“. Chwilku přemyslowaše a so potom němsce wopraša: „Warum denn auf dem Garten?“ Haj, wužiwanje serbskich prepozicijow je mnohostronske a so hustodosć wot němčiny rozeznawa. We wjetšinje padow drje kryje so přełožk předłóžki na z kontekstom němskich sadow, tak w sćěhowacych přikładach: na dróhach je wjele awtow, na swjedźenju knježeše dobra nalada abo na dźěle bě dźensa chětro napinace. Su pak pady, w kotrychž přełožk z pomocu němskeje prepozicije „auf“ njefunguje, tak we wuprajenjach: smy na zahrodźe, bydlimy na wuchodźe města, na kóncu dróhi je twarnišćo. Tak je potajkim z bohatosću kontekstow nałožowanja serbskich prepozicijow, kotrež zda so wuknjacym druhdy kaž labyrint być – a dyrbja to prosće nawuknyć.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, gramatika

klučowe słowa: prepozicija, němčina

hesła: im, in, auf, na, w