Rěčne kućiki

K wuběrej abo na wuběr?

Njedawno znaty wo nowym předawanišću powědaše, kak derje so tam nakupuje a zo je wjele tworow – citat – „k wuběrku“. Měnił bě zawěsće to, štož so němsce jako „Auswahl“ pomjenuje, potajkim wulki wuběr tworow. Słowo wuběrk drje tohorunja sortiment tworow wopisuje, ale wone ma hišće dalši woznam, a to je pomjenowanje gremija abo komisije w zmysle němskeho „Ausschuss“. Nimo toho je tež za maćernorěčnych Serbow a za serbšćinu wuknjacych wužiwanje korektnych prepozicijow husto problematiske, a tak bě za znateho zwjeselace, zo bě telko „tworow k wuběrkej“, ale Serbja skerje praja, zo je něšto na wuběr. A za wobrot „sie gehen zur Schule “ w zmysle němskeho ‚die Schule besuchen‘ mam serbsce prajić, zo do šule chodźa. Móžemy někomu něšto k narodninam přeć abo darić, ale přeprošujemy jeho skerje na narodniny . Tuž njeje posłowny přełožk němskich prepozicijow hustodosć wopačny, ale skerje stilistisce njelepy. Móžu někoho k dwórnišću přewodźeć abo tež na dwórnišćo, k zhromadźiznje přeprosyć abo tež na zhromadźiznu. A štož woneho znateho nastupa, so njech dale wjeseli, zo je telko tworow na wuběr.

J. Šołćina

temy: gramatika

klučowe słowa: prepozicija, wliw němčiny, mylny ekwiwalent, stil

hesła: wuběr, zur, Auswahl, wuběrk, Ausschuss (gremij), k, na