Rěčne kućiki

Na soboće

Wužitna wěc w serbskim rozhłosu su rańše pokiwy wo aktualnych zarjadowanjach w rubrice „Serwis“. Bohužel wšak słyšu při tym w moderaciji dale a husćišo spodźiwnu rěčnu konstrukciju. Hdyž so připowědźi, što ma so stać na někajkim dnju, rěka potom: Tu je naš dźensniši serwis na přikład na šestej meji. To wšak je čisty přełožk němskeho podaća datuma „am sechsten Mai“. Serbsce podawamy datum tradicionalnje w formje genitiwa: Něšto stanje so šesteje meje, nic pak na šestej meji. Alternatiwnje móhło so we wopisanej situaciji w rozhłosu hišće rjec: „Tu je naš dźensniši serwis za šestu meju.“ Podobnje čitaš w nowšim času tež, zo so něšto stanje na někajkej soboće abo na někajkim štwórtku, štož wotpowěduje němskemu „am Sonnabend“ resp. „am Donnerstag“, na přikład: „Maćica Serbska zeńdźe so po tradiciji na soboće młodych jutrow.“ Po tradiciji pak podawamy dny tydźenja serbsce w akuzatiwje, tuž měła so Maćica skerje zeńć młode jutry sobotu. A „Monolog na soboće“ – titl powědančka Měrki Mětoweje – móhł lěpje rěkać „Sobotniši monolog“.

S. Wölkowa

temy: gramatika

klučowe słowa: akuzatiw, prepozicija, wotwodźenka, adwerbialne wobstejenje časa, kalka, němčina

hesła: sobotu, Wochentag, am Montag, am Dienstag, montags, Datum, podaće datuma