Rěčne kućiki

Kopyto

Njemóžeš wšitko na jedne kopyto bić, tak móžemy prajić, hdyž chcemy někoho pohnuć, zo njeby wšelake wěcy bjez trěbneho rozeznawanja na samsne wašnje posudźował. Njedawno so mje něchtó prašeše, hač njeměło to rěkać wšitko pod jedne kopyto bić, takrjec jako by kóń z kopytom na wšo jenak stupał. Takle pak naš wobrot rozumić njemóžemy, z konjacym kopytom wón ničo činić nima. Jeho zakład je mjenujcy šewske kopyto, němsce „der Leisten“, ale štó da so dźens hišće wuznaje ze šewskimi gratami. Serbskemu wurazej wšo na jedne kopyto bić potajkim wotpowěduje dokładnje němski wobrot „alles über einen Leisten schlagen“. A dokelž je za němsku prepoziciju „über“ serbski wotpowědnik husto słowčko přez, namakamy w nowšich serbskich knihach abo časopisach dosć husto tež wariantu wšo přez jedne kopyto bić – ta pak je cyle jasnje dźěćo němskeho wliwa, tuž bych skerje doporučiła, zo měli wšo na jedne kopyto bić. Ach ně, wodajće: Wězo njesměće wšo na jedne kopyto bić, ale radšo wobstejnosćam wotpowědnje posudźować.

S. Wölkowa

temy: rěčne wobroty, gramatika

klučowe słowa: wobrot, prepozicija

hesła: kopyto, Leisten, na jedne kopyto bić