Rěčne kućiki

Naprašowanje »słowa podobne po woznamje abo formje« (tema), wuslědki 1-25 wot 191.

 1. 3-Gänge-Menü
 2. Abibul?
 3. Abstrich
 4. Ale abo pak
 5. Bětlować so
 6. Boža nóc
 7. Brěčka a brěza
 8. Čłowjekojo abo ludźo?
 9. comak
 10. Črjóda wjelkow abo stadło wjelkow?
 11. Čuchać
 12. Dać abo dajić
 13. Daloko abo šěroko?
 14. Darmo
 15. Dary
 16. Dobre rano?
 17. Dolěwa – nalěwo
 18. Dołžić abo być dołžny
 19. Domjace hriby
 20. Dosłowo
 21. Drängeln
 22. Dwanatkarjo
 23. Dwoje – dwójne – dwojake
 24. Dwójne – dwoje
 25. Eiszapfen

dalše