Rěčne kućiki

Naprašowanje »słowa podobne po woznamje abo formje« (tema), wuslědki 1-25 wot 211.

 1. 3-Gänge-Menü
 2. Abibul?
 3. Abstrich
 4. Ale abo pak
 5. Anzeigen
 6. Bětlować so
 7. Boža nóc
 8. Brěčka a brěza
 9. Busowe zawrótnišćo
 10. Čłowjekojo abo ludźo?
 11. comak
 12. Črjóda wjelkow abo stadło wjelkow?
 13. Čuchać
 14. Dać abo dajić
 15. Daloko abo šěroko?
 16. Darmo
 17. Dary
 18. Deftig und herzhaft
 19. Dobre rano?
 20. Dolěwa – nalěwo
 21. Dołžić abo być dołžny
 22. Domjace hriby
 23. Dosć městna měć
 24. Dosłowo
 25. Drängeln

dalše