Rěčne kućiki

Abstrich

Wo masowym spěšnotesće na koronawirus rěkaše před wěstym časom, zo běchu sej někotři Worklečenjo jedyn z mobilnych testowanskich teamow domoj skazali, zo bychu swój dosmyk za test wotedali. Dodate bě wujasnjenje, zo je dosmyk němsce „Abstrich“. Tu pak je zaso něchtó do słownika pohladał, ale nic dosć dokładnje. Haj, so wě, dosmyk je „Abstrich“, tola w słowniku, tež w soblexu, podawa so přidatna informacija, zo jedna so wo terminus z wobłuka hudźby – dosmyk je pomjenowanje za směr, w kotrymž pohibuje so smyčk na přikład na huslach – při dosmyku ćehnje husler smyčk po trunach wotlěwa doprawa dele. Napřećiwk dosmyka je nadsmyk, němsce Aufstrich, tu hiba so smyčk w napřećiwnym směrje. Hdyž pak dźe wo metodu mediciniskeho přepytowanja, wužiwamy w serbšćinje cyle hinaše słowo, mjenujcy zetrěće – a to je logiske – wšak so při tutym přepytowanju ničo horje abo dele njesmyka, a smyčk so za to tež žadyn njewužiwa. Ně, za mediciniske zetrěće wužiwa so tunkačk (němsce „Tupfer“), z kotrymž zetrěja so sliny ze slinowki w hubje abo nosu. A tute so potom přepytuja.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowa podobne po woznamje abo formje

klučowe słowa: mylny ekwiwalent, substantiw

hesła: Abstrich, Tupfer, tunkačk, dosmyk, nadsmyk, Aufstrich, zetrěće