Rěčne kućiki

Abibul?

Lubi připosłucharjo, hačrunjež nam tuchwilu koronawirus wjele towaršnych a kulturnych zarjadowanjow kazy, chcu so dźensa z woblubowanym zarjadowanjom gymnaziastow zaběrać: Po wuspěšnym zakónčenju gymnazija a wobstaću wšěch pruwowanjow njekiwa jim jenož přepodaće maturitnych wuswědčenjow, ale tohorunja wječorna zabawa – abibul. Runje tute słowo – abibul – sym w poslednim času wot wjacorych ludźi słyšała a so trochu dźiwała. Bul drje je wotpowědnik němskeho słowa „Ball“, tola jenož w zmysle sportoweho nastroja, kožaneje abo gumijoweje kule. Tuž překwapja mje tón abibul – wšak so z nim ani kopańca ani mjetańca njehraje, ale na nim abiturienća rejuja. W tutym zmysle – jako rejowanske zarjadowanje wšak přełožujemy němske „Ball“ serbsce jako bal – hinak hač w němčinje z małym spočatnikom a jednorym l – tak maja w Drježdźanach hižo tójšto lět operowy bal. A po wuspěšnej maturje popřejemy našim abiturientam radostny bal – abibal.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowa podobne po woznamje abo formje

klučowe słowa: němčina, požčonka, substantiw, zestajenka

hesła: abibul, Abiball, abibal, Ball, bul, bal