Rěčne kućiki

Při abo na

Knjez Kowar je docent při uniwersiće, knjez Krawc zaso wučer při gymnaziju – dale a husćišo słyšu tajke konstrukcije a so dźiwam. Kajka institucija blisko při uniwersiće drje to budźe, hdźež knjez Kowar wuwučuje. A čehodla njemjenuje so hnydom ta šula, hdźež je knjez Krawc z wučerjom? Najskerje wšak je so we woběmaj padomaj jenož wopačna prepozicija při město praweje na wužiwała: Prawje prajimy potajkim, zo wuwučuje něchtó na uniwersiće, respektiwnje zo je wučer na gymnaziju. Ale kak přińdźe k tajkim zamylenjam? W pozadku skutkuje tu němčina. Němsce so praji: „Er ist Dozent an der Universität.“ A němskemu „an“ w serbšćinje husto wotpowěduje při: „das Haus am Bach“ – dom při rěčce. Tola serbske při nima tak šěroki woznam, wone signalizuje přeco někajku rumnu bliskosć. Tohodla wustupuja jako serbske wotpowědniki za němske „an“ hišće dalše prepozicije, na přikład za – „am Tisch“ je serbsce za blidom, abo nana štomje wisaja jabłuka, „am Tage“ je wodnjo, a „am Montag“ je cyle bjez prepozicije póndźelu, a wučer móžeš wězo być na někajkej šuli, chiba hišće we šuli, tola ženje při šuli.

S. Wölkowa

temy: słowa podobne po woznamje abo formje, gramatika

klučowe słowa: prepozicija, němčina

hesła: při, na, am, an, im