Rěčne kućiki

Woměrje

Njedawno słyšach někoho, kak sej chwaleše fakt, zo móže sej mnohe přinoški serbskeho rozhłosa na internetowej stronje mdr/serbja w měrje hišće raz naposkać abo přečitać. Tomu móžu jenož přihłosować. Při wonej chwalbje pak mi napadny wobrot w měrje jako wotpowědnik němskeho „in Ruhe“ abo „in aller Ruhe“ abo tež „ruhig“. Ja wšak sej myslu, zo je w serbšćinje bóle znata forma woměrje – zrosćena do jednoho słowa. A tak móžu na internetowej stronje woměrje zajimawe přinoški njedźelnišich wusyłanjow poskać, tež hdyž sym je njedźelu skomdźiła. Tute zrosćene słowo woměrje móžemy tež wužiwać, hdyž chcemy někoho změrować: Přeco woměrje – němsce „immer mit der Ruhe“. Němčina wšak znaje hišće dalše rěčne wobroty ze słowom „Ruhe“ – a tute w serbšćinje cyle hinak zwuraznimy. Tak wotpowěduje němskemu „lass mich in Ruhe“ w serbšćinje jakne wostaj mje na pokoj. A za „sich zur Ruhe setzen“ znajemy wotpowědnik na wotpočink abo na wuměnk hić. A tak was nětko na pokoj wostaju, wšak móžeće sej tón rěčny kućik woměrje hišće raz w interneće přečitać.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, rěčne wobroty, słowa podobne po woznamje abo formje, słowotwórba

klučowe słowa: rěčny wobrot, mylny ekwiwalent, adwerb, zróst

hesła: Ruhe, woměrje, ruhig, pokoj, wotpočink, zur Ruhe setzen, in Ruhe lassen