Rěčne kućiki

Wobroćeć abo wokoło wjerćeć?

Lěćo tu je, a wšudźe so w zahrodach grile žehla. Mjeztym zo je warjenje w kuchni husto žonjaca domena, wuspytaja so jako fachowcy za grilowanje zwjetša mužojo. Njedawno słyšach jednoho z nich wukładować, zo je jara wažne, kołbaski w prawym rytmusu wokoł wjerćeć, zo bychu dokoła wokoło prawu brunu barbu dóstali a so na jednym boku čorne njezesmudźili a na tamnym blěde njewostali. Njeběch zahorjena wo tym „wokoło wjerćenju“ kołbaskow. Tomu je wězo němčina kmótřiła, dokelž tam so praji „die Würste umdrehen“, wobstatk „drehen“ bě našemu grilowarjej do huby połožił serbski werb wjerćeć. Ale tež w němčinje mamy dokładniši wuraz za tutu činitosć, mjenujcy „wenden“. A to nas wjedźe k prawemu serbskemu słowu: Kołbaski a steaki na grilu njewjerćimy (kaž na přikład swinko abo proso na žerdce). Ně, my je z grilowanskimi klěšćemi wobroćamy, jónu na tón a jónu na tamny bok. Tuž dajće sej pražene kołbaski a mjaso, mojedla tež zeleninu a twarožk z grila derje zesłodźeć – a njezabudźće je wobroćeć!

S. Wölkowa

temy: słowa podobne po woznamje abo formje, serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: werb

hesła: wobroćeć, wokoło wjerćeć, drehen, umdrehen, wenden