Rěčne kućiki

Wjesnjanosta gmejny X

Dźeń a husćišo čitamy a słyšimy słowne skupiny kaž: wjesnjanosta gmejny Worklecy, šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin kaž tež wobydlerjo wokrjesa Budyšin. Tute konstrukcije wotpowěduja němskemu „der Bürgermeister der Gemeinde Räckelwitz“ abo „die Bewohner des Landkreises Bautzen“ – a chilamy k tomu, je prosće bjez přemyslowanja do serbšćiny přewzać. Podobny zjaw wobkedźbujemy pola najnowšeje mody někotrych městow, dodać před mjenom města słowčko „Stadt“: „Stadt Hoyerswerda“, „Stadt Lübben“ atd. Tohodla steji na dwurěčnych měšćanskich taflach nimo „Stadt Hoyerswerda“ tež Město Wojerecy a deklinować ma so tole takle: w měsće Wojerecach abo w měsće Wojerecy. Měšćanosta mjenuje so němsce: „Bürgermeister der Stadt Hoyerswerda“. Linearny serbski přełožk by był měšćanosta města Wojerec. Ale po mojim měnjenju hodźi so tole serbsce jednorišo a jasnišo a wosebje serbskemu sadotwarej wotpowědujo wuprajić, je to mjenujcy Wojerowski měšćanosta. Tohodla, lubi připosłucharjo: Čitajće dale wo nowosćach z Worklečanskeje gmejny a zajimawostkach z Budyskeho Serbskeho gymnazija kaž tež wo wobydlerjach Budyskeho wokrjesa.

A. Pohončowa

temy: gramatika

klučowe słowa: němčina, wotwodźenka, deklinacija, mjeno, kongruenca, apozicija

hesła: wjesnjanosta, gmejna, wokrjes, město, wjesne mjeno, Wojerecy, Wojerowski, Budyšin, Budyski, Worklecy, Worklečanski