Rěčne kućiki

Verschenken

W Serbskim rozhłosu je Beno Bělk njedawno z prawom kritizował dźiwny wuraz „Gratis-Geschenk“, potajkim gratisowy abo darmotny dar, zwjetša wšak je to jenož darik. Wězo je to dwójce to samsne – kóždy dar a tež darik je darmotny, hdyž maš za njón něšto zapłaćić, njeje to hižo dar, ale twora. Što pak činimy z našimi darami a darikami – před krótkim sym słyšała jara njewšědne wuprajenje, zo je předarimy – takrjec jako wotpowědnik němskeho „verschenken“. Mamy „verraten“ – přeradźić, „vertun“ – přečinić, „verbrauchen“ – přetrjebać. Ale to njeje jenički serbski wotpowědnik němskeje předzłóžki ver-, myslu na přikład na „vergolden“ – pozłoćić, „verjagen“ – wućěrić, „verschlafen“ – zaspać. Myslu sej, zo je jasne, zo tu žadyn 1 : 1-wotpowědnik za tutu předłóžku nimamy. A što nětk z darami? Te prosće někomu darimy, a hdyž mamy jich wjele, to je rozdarimy, rozdawamy abo rozdźělimy. A hdyž pytamy we wobchodźe něšto „zum Verschenken“ – to bych jednorje prajiła, zo trjebam něšto jako dar.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowa podobne po woznamje abo formje, słowotwórba

klučowe słowa: werb, kalka, němčina

hesła: verschenken, ver-