Rěčne kućiki

Tortowe dno

Serbska mějićelka pjekarnje powědaše mi sćěhowacu podawiznu: Kupc bě ju njedawno w předawanišću takle narěčał: „Prošu jedne dno“ – a wona njewědźeše, što chcyše. Jako potom na to pokaza, štož němsce „Tortenboden“ pomjenujemy, wona zrozumi a wotpowědnje reagowaše. Kupc so ani mylił njebě, wšako je tež w dwuzwjazkowym němsko-hornjoserbskim słowniku dno zapisane jako wotpowědnik němskeho „das Unterste“. Zamylenje we wopisowanej situaciji bě pak tohodla nastało, dokelž rozeznawamy najwšelakoriše ekwiwalenty: němske „Boden“ móže w serbšćinje być wotpowědnik špundowanje za „Fußboden“, póda abo zemja, abo samo hornja łubja za „Dachboden“. Tuž trjebamy specifikaciju: W słowniku zapisanej stej tortowe dno a tortowy spódk jako ekwiwalentaj za „Tortenboden“. Spódk zda so mi być samo lěpši wotpowědnik, wšako wopisuje to, štož je spody. Tuž lubi słucharjo – je derje, zo so tež w pjekarnjach serbsce nakupuje, a tuž sej přichodnje tortowe dno abo tortowy spódk skazajće a potom tež serbske pjekarki hnydom wědźa, što chceće!

J. Šołćina

temy: słowa podobne po woznamje abo formje

klučowe słowa: substantiw

hesła: dno, Tortenboden, Boden, spódk