Rěčne kućiki

Studené – studlina

Njedawno čitachmy w rozprawje wo wuprawje serbskich sportowcow k čěskim přećelam, zo jim tam „studené“ piwo słodźeše. Čěske słowo „studené“ wězo w aktualnych serbskich słownikach zapisane njeje. Serbskemu wurjekowanju přiměrjena forma studźena jewi so w słownej skupinje studźena juška za němske słowo „Gallert“. Serbskej ekwiwalentaj za němske słowo „kühl“ stej chłódny abo tež zymny. W starych słownikach namakamy pak hišće słowo stud za němske „Kühle“ abo „Kälte“. Znajemy w serbšćinje dalše słowne a zmysłowe podobnosće. W słowniku steji za němske „abkühlen“ serbski wotpowědnik studnyć, za „auskühlenwustudnyć. Na přikład da hospoza, je-li jědź horca abo přećopła, tutu najprjedy raz wustudnyć. Zymnu wodu mamy w studni. Studnja abo tež studnička słušatej do samsneho słowneho pola, tež studnjowa woda, samo powołanje studnjetwarca eksistuje. Na ćopłych dnjach su wustudnjene jědźe a pića přijomne, tež chłódne abo „studené“ piwo. A w hornjoserbsko-němskim słowniku Filipa Jakubaša namakach wotwodźenku studlina za němske słowo „Sülze“, kotrež drje z tym zwisuje, zo so tuta jědź z mjasom najprjedy wari a potom pomału wustudnje. Sama drje wonu studlinu rady njejěm, ale je to po mojim měnjenju krasne stare pomjenowanje woneje jědźe.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowa podobne po woznamje abo formje, pochad słowow

klučowe słowa: adjektiw, wotwodźenka, słowne polo

hesła: studźeny, kühl, abkühlen, studlina, Sülze