Rěčne kućiki

Što žeru zwěrjata?

Za wuhotowanje noweho předawanišća zežiwidłow z dwurěčnymi taflemi so njedawno firma za serbskim wotpowědnikom němskeje zestajenki „Tiernahrung“ naprašowaše. Jednora to wěc – sej myslach, ale pytanje za hornjoserbskim ekwiwalentom njebě potom ani tak lochke! Hižo za pomjenowanje zwěrjatow namakamy w słownikach mnohe warianty: Serbja znaja skót a drobny skót, zwěrjata abo domjace zwěrjata. Tute zastaruja so z picu, z cyrobu, ze žratwu, z picowadłom abo wobchadnorěčnje tež z futrom resp. z fitrom. W poskitku wulkich předawarnjow jedna so wo twory, kotrež su za psy a kóčki, abo tež za žurki, nukle abo kanariki. Tute drje žeru, ale wo žratwje w zwisku z domjacymi zwěrjatami rěčała njebych. Móhli prajić, zo je to zwěrjaca pica resp. cyroba abo pica resp. cyroba za zwěrjata. Mam sama kóčce doma, a tuž rady a husto wone twory kupuju a so nad bohatym poskitkom wjeselu.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowa podobne po woznamje abo formje

klučowe słowa: substantiw

hesła: Tiernahrung, cyroba, pica, žratwa, zwěrjata