Rěčne kućiki

Špatny són

Słyšach njedawno w radiju, zo měješe něchtó špatny són. Kóždy wězo rozumi, što so za špatnym sonom chowa a nochcu tež prajić, zo je to wopačne. Słowo špatny měješe pak prěnjotnje woznam hubjeny w zmysle nišeje kwality abo hódnoty. Woznam słowa špatny w zmysle powšitkowneho němskeho „schlecht“ zda so mi być młódše wuwiće, kiž so wosebje w spisownej rěči wotbłyšćuje, a snano je při tym čěšćina kmótřiła. Wliw němčiny pak tež cyle wuzamknyć njemóžemy. We wobchadnej rěči wužiwa so město špatny słowo hubjeny. W zwisku ze sonom pak bych radšo rěčała wo hroznym abo złym sonje respektiwnje wo hroznym abo złym dźeću. Słowo dźeće je mjenujcy w katolskich kónčinach bóle znate hač són. Ale wothladajo wot toho je drje werbalny wuraz najlěpša warianta. Tuž rěčimy radšo wo tym, zo je so někomu w zašłej nocy hroznje dźało.

A. Pohončowa

temy: słowa podobne po woznamje abo formje

klučowe słowa: němčina, čěšćina, wobchadna rěč, słowne polo

hesła: són, dźeće, dźeć so, sony, sonić