Rěčne kućiki

Sony a dźeća

Hdyž spicy něšto widźiće, tak su to zwjetša sony. Tola tež wotućeny čłowjek móže sony měć, na přikład wo swojim přichodźe – poprawom su to přeća. Słowo són je potajkim dwuzmyslne, a to płaći runje tak za němske słowo „Traum“. Hdyž pak chcemy to ze słowjesom zwuraznić, ma serbšćina móžnosć, rozeznawać nócne sony wot sonow-přećow, němčina pak znaje jenož jedne słowo – „träumen“. Wo přichodźe Serb abo Serbowka soni, tute słowo zwisuje etymologisce ze sonom.

Spicy pak sonić njemóžemy, dokelž nimamy móžnosć, naše mysle wědomje wodźić. Za to mamy wosebity wuraz: Wosnje so nam mjenujcy dźije. Refleksiwne słowčko so hižo pokazuje, zo to njeje žana aktiwna činitosć. Hdyž so nam dźije, potom so nam něšto stawa. W katolskich kónčinach je so wot tutoho werba wotwodźił tež specielny wuraz za nócne sony – su to dźeća.

Hdyž pak něchtó wo swojim přichodźe jako model abo filmowy star abo jako sławny kopar soni a při tym zwisk z realitu zhubi, móže so jemu stać, zo jemu praja: Tebi tla so dźije.

S. Wölkowa

temy: słowa podobne po woznamje abo formje, regionalne rozdźěle w serbšćinje

klučowe słowa: substantiw, werb, słowne polo

hesła: són, sony, dźeće, sonić, dźeć so, träumen, Traum