Rěčne kućiki

Škoda genitiwa

Njedawno sym w interneće čitała skóržbu „Škoda wo tón čas!“ Bohuskorženo – to njeje prawa serbšćina. Je to dokładne přenjesenje němskeho „Schade um die Zeit!“ Serbja wšak wobžaruja tajku škodu z hinašej konstrukciju: škoda časa – takle by prawje było, škoda žada sej w tym padźe genitiw. Tale padowa forma wšak so w serbšćinje trochu cofa. Nimale zhubili smy hižo genitiw negacije. Štó da praji hišće: „Nimam pjenjez“? Skerje słyšimy: „Nimam žane pjenjezy“. A nětko pozabywamy poněčim tež, zo sej wšelake werby genitiw žadaja. Tak sym tež hižo čitała, zo je so něchtó „napił z cokorowej wodu z kisałom“. Ně, tež tu słuša genitiw: Napiju so něčeho, napiju so wody z kisałom, napiju so kofeja abo čaja a wječor tež raz wina. Hdy bych so woprawdźe z winom napiła, to drje bych potom pjana była. Tuž wobchowajmy sej genitiw, zo njeby na kóncu było škoda genitiwa.

S. Wölkowa

temy: gramatika

klučowe słowa: genitiw, prepozicija, negacija, rekcija

hesła: škoda, genitiw