Rěčne kućiki

Seit Anfang Juli

Serbšćina je rěč, w kotrejž so wěcowniki skłonjuja, maja potajkim padowe formy. A z padami su zwjazane prepozicije, to su tajke małe słowčka kaž na, pod abo do. Tohodla prajimy serbsce, zo je něchtó na wěžu zalězł a nic na wěža abo zo je do domu zastupił a nic do dom. Ničo so na tym njezměni, hdyž je hišće dalše słowo wotwisne wot substantiwa: sym potajkim do domu swojeho susoda zastupiła a na wěžu tachantskeje cyrkwje zalězła. Čehodla pak słyšu dale a husćišo wuprajenja kaž: „To traje wot spočatk julija hač do kónc awgusta“, haj samo: „hač do kónc tydźenja“? Zaso raz kmótři tu němčina rěčnym zmylkam w serbšćinje. Znajemy wězo wobroty kaž „seit Anfang September“ abo „bis Ende der Woche“. Tu na słowomaj „Anfang“ a „Ende“ njespóznajemy žanežkuli znamjenja skłonjowanja. Takle pak to w serbšćinje njeńdźe. Lěćo njech traje dale wot spočatka julija hač do kónca awgusta, a ja so rozžohnuju hač do dnja přichodneho rěčneho kućika.

S. Wölkowa

temy: gramatika

klučowe słowa: prepozicija, genitiw singulara, deklinacija, kalka, němčina

hesła: seit, wot spočatka lěta, do kónca tydźenja