Rěčne kućiki

Rufumleitung

Snano mamy zbožo a redakcija Serbskeho rozhłosa njeje dźensa žane haćenja na dróhach abo wobjězdy wozjewić dyrbjała. Słowo wobjězd (abo wobjězdka) je serbski wotpowědnik za němske „Umleitung“. Tute słowo wustupuje tež w němskej zestajence „Rufumleitung“. Ale kak tomu serbsce prajimy? Je to snadź někajka telefonowa wobjězdka? Wězo nic, wšak nimamy w zwisku z telefonom ničo wobjězdźić. Někotre telefonowe připrawy skića móžnosć rufumlajtungi, wosebje w zawodach a zarjadach je to z wašnjom. Při tym dźe wo to, zo so dochadźace telefonaty na druhi aparat dale wjedu, dokelž njeje sobudźěłaćer runje na městnje, je chory, w dowolu abo ma runje posedźenje. Dźe potajkim wo dalewjedźenje telefonata. A to je tež prawy wotpowědnik: dalewjedźenje telefonata. W konkretnych kontekstach móžemy to tež werbalnje zwuraznić, potajkim: Wón da telefonaty na swój handy dale wjesć. W času pandemije je so tuta techniska móžnosć jako spomóžna wopokazała. Tak móža ludźo słužbne telefonaty na priwatny zwisk dale wjesć dać a doma přijimać bjez toho, zo něchtó jich priwatne čisło znaje.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowa podobne po woznamje abo formje

klučowe słowa: substantiw, wotwodźenka

hesła: Rufumleitung, Umleitung, wobjězd, wobjězdka, dalewjedźenje telefonata