Rěčne kućiki

Rězać abo třihać?

Na problem, hač něšto rězamy abo třihamy, smy hižo před něšto časom w tutej rubrice skedźbnili. Tehdy smy mjez druhim zwěsćili, zo wužiwamy za třihanje nožicy. Njedawno pak wobroći so něchtó na mnje z prašenjom, što wohnjowa wobora čini, hdyž chce zranjeneho šofera ze znjezboženeho awta wuswobodźić. Wotpowědne graty wšak wupadaja a funguja kaž wulke nožicy: Dyrbi wohnjowa wobora znjezboženeho nětko wutřihać abo snano tola wurězać? Wočiwidnje njedosaha wujasnjenje za wužiwanje praweho werba, kotrež so wobmjezuje na to, z čim to činimy. Mamy nimo toho wobkedźbować, što so wobdźěłuje. Papjeru, płat, włosy abo nochće třihamy, wězo z nožicami to činimy. We wšěch druhich kontekstach wužiwa so zwjetša rězać: rězamy deski, drjewo, škleńcu abo blach. A to tež potom, hdyž přez nowše techniske wuwiće wotpowědne graty wupadaja abo funguja kaž nožicy. Tohodla wohnjowi wobornicy ludźi z awta wurězuja. Tuž lubi šoferojo, přeju wam rjany dźeń, zo byšće swój cil docpěli, bjeztoho zo dyrbi wohnjowa wobora was z awta wurězać.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowa podobne po woznamje abo formje

klučowe słowa: werb

hesła: rězać, třihać, schneiden