Rěčne kućiki

Přez

Njedawno mi něchtó zdźěli, zo pisa „swoje domjace dźěło přez temu medije“. Oj, sej myslach, zajimawa tema, ale pisać dźěło přez tu abo tamnu temu, tu něšto njetrjechi!

Słowo přez ma w serbšćinje mnoho woznamow: Jako prepozicija steji mjez druhim za němskej formje „durch“ abo „über“. Tak móže někomu něšto přez hłowu hić abo prajimy, zo někomu něšto přez hłowu rosće. Z pomocu přez móže so tež wěsta relacija zwuraznić: Wón je tam hižo přez lěto – tu z woznamom ‚dlěje hač lěto‘. Je tuž prawe, zo wotpowěduje němske „über“ we wěstych kontekstach serbskemu přez. Daty přikład pak njepřełoži so do serbšćiny z pomocu prepozicije přez, ale ma rěkać: Swoje domjace dźěło pisam wo temje. Dalše móžnosće su: Pisam swoje domjace dźěło wo medijach, na temu medije abo tež k temje medije.

A wy, lubi posłucharjo, sće runje něšto słyšeli wo wužiwanju prepozicijow!

J. Šołćina

temy: gramatika

klučowe słowa: němčina, prepozicija

hesła: přez, über, durch, wo