Rěčne kućiki

Prawdźepodobnje změjemy běłe hody!

Dźěći so zawěsće nad njewšědnje dołho trajacym sněhowanjom wjesela, dorosćeni skerje nic. Njedawno něchtó praješe, zo je hładkeje dróhi dla do suwanja přišoł. Tukam na to, zo bě to posłowny přełožk němskeje konstrukcije: „Er ist ins Rutschen gekommen“, kotraž je za němčinu typiska. W serbšćinje klinči konstrukcija do suwanja přińć dźiwnje. Prajimy, zo je so něchtó suwał abo zo je počał so suwać, na přikład z awtom. Dróha bě potajkim suwata abo hładka. Zo njeby so tež na pućach abo chódnikach nichtó wobsunył, zrumujemy wšědnje sněh a sypamy pěsk, byrnjež so při tym poćili. A tež w tutym zwisku njeprajimy po němskim „ins Schwitzen kommen“, zo přińdźemy do poćenja, ale prosće, zo so něchtó zapoći abo zo so poćić póčnje. Ale wróćmy so k našim zymskim temperaturam: Přeju wam rjane a měrne hody. A njewobsuńće so!

J. Šołćina

temy: gramatika, serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: wjazba z funkciskim werbom, kalka, němčina

hesła: kommen, ins Rutschen kommen, ins Schwitzen kommen, suwać so, poćić so