Rěčne kućiki

Nuknica a Pančicy

Z našimi wjesnymi mjenami mamy druhdy problem: kak je prawje skłonjujemy. Husto słyšimy tajke něšto kaž: „Wón přińdźe z Nuknic“ město z Nuknicy, a nawopak: „Wón bydli w Pančicy“ město w Pančicach. Čehodla mamy scyła tajki rozdźěl?

Wjesne abo měšćanske mjena kaž Nuknica, Połčnica, Kamjenica su singularowe pomjenowanja a kónča so w nominatiwje, potajkim w zakładnej formje na -a. Skłonjujemy je potajkim kaž druhe substantiwy tutoho typa, na přikład kaž kupnica: Wona je do kupnicy šła. A tohodla rěka: Wona je do Nuknicy jěła. Porno tomu su wjesne mjena Pančicy, Sulšecy, Bukecy atd. pluralowe substantiwy, skłonjujemy je kaž słowo pjenjezy. Wone znaja tuž jenož pluralowe kóncowki. Rěka potajkim: Bydlu w Pančicach, wón pak bydli w Sulšecach a wona w Bukecach. Jich genitiwiska forma nima žanu kóncowku: Ja pochadźam z Pančic, wón pochadźa ze Sulšec a wona z Bukec.

A. Pohončowa

temy: gramatika

klučowe słowa: deklinacija, mjeno

hesła: wjesne mjena, Nuknica, Pančicy