Rěčne kućiki

(Nje)skłonjowanje skrótšenkow

Skrótšenki su praktiska wěc. Njewěstosć pak knježi druhdy při skłonjowanju. W serbšćinje wužiwamy skrótšenki, kotrež bazuja na serbskich wjacesłownych pomjenowanjach, na přikład RCW (za Rěčny centrum WITAJ), HRK (za Hornjoserbsku rěčnu komisiju), SI (za Serbski institut) abo LND (za Ludowe nakładnistwo Domowina) atd. Najwjetši dźěl w serbšćinje wužiwanych skrótšenkow je požčeny z němčiny, na přikład ADAC, dpa, MDR, ale tež tajke z druhich rěčow kaž CIA, UNESCO abo SMS. A kak wupada to z deklinowanjom? W serbšćinje mamy někotre skrótšenki, kiž hodźa so deklinować, na přikład CD (na CDji su wjacore nowe spěwy) abo Pkw (z Pkw-jom jěć). Zasadnje pak móžeće sej spomjatkować, zo wjetšinu skrótšenkow njedeklinujemy. Tak prajimy, zo su so čłonojo HRK njedawno zetkali, zo sobudźěłaćerjo RCW nowe wučbnicy přihotuja a zo so rěčne kućiki kóždu srjedu w serbskim programje MDR wusyłaja.

A. Pohončowa

temy: gramatika

klučowe słowa: deklinacija, skrótšenka, indeklinabelnosć

hesła: skrótšenki, RCW, HRK, LND, ADAC, MDR, dpa, CIA, UNESCO, SMS, CD, SI, Pkw