Rěčne kućiki

Nimam čas abo nimam chwile

Runje su hody nimo, nowe lěto je so započało a hižo smy zaso wosrjedź wšědneho chwatka. Něchtóžkuli stona: Nimam čas! Abo měło snadź lěpje rěkać: Nimam chwile? Woboje hodźi so rjec. Prěnja z mjenowaneju móžnosćow – nimam čas – je bliša němskemu „Ich habe keine Zeit“. Hinak hač w němčinje pak zwjazamy negaciju obligatorisce z werbom – nimam. Hdy bychmy zatwarić chcyli wotpowědnik němskeho „keine“, bychmy jón přidatnje zwuraznić měli, dokelž žada sej serbšćina dwójnu negaciju: Nimam žadyn čas. Bóle tradicionelne pak je serbske wuprajenje: Nimam chwile. Słowo chwila steji w genitiwje negacije. To je trochu archaiske, tola runje w tutym husto wužiwanym wobroće hišće dosć derje zakorjenjene. Ale tež tu zetkamy zaso wliw němčiny: chwila je jara stara požčonka ze starowysokoněmčiny, kotruž znaja tež w druhich słowjanskich rěčach, na př. w pólšćinje a čěšćinje. Tola za serbski wobrot nimam chwile tam wotpowědnik njenamakamy. Tak je sej serbšćina ze swojeho lětstotki trajaceho kontakta z němčinu cyle kreatiwnje jónkrótnu nowu strukturu stworiła. Za nowe lěto pak wam radźu: Njedajće so ćěrić! Radšo bjerće sej za wšo trěbny čas a dobru chwilu.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, rěčne wobroty, gramatika

klučowe słowa: wobrot, substantiw, požčonka, němčina

hesła: nimam chwile, nimam čas, Zeit, keine Zeit haben