Rěčne kućiki

Mignonzelle

W „Płomjenju“ su so njedawno wopisowali wšelake typy baterijow. Jednu z nich předstajichu pod pomjenowanjom mignoncela – to je wotpowědnik němskeje „Mignonzelle“. Słowo cela z tajkim woznamom dotal w serbšćinje słyšała njejsym, znaju je skerje za pomjenowanje rumnosćow, na přikład cela w jastwje, klóšterska cela abo tež telefonowa cela – ta poslednja rěka tež telefonowa budka, ale wona so najskerje bórze cyle z našeho wobswěta zhubi. Su pak dalše wotpowědniki za němske słowo „Zelle“: Tak rěči so w biologiji wo bańkach – žiwe stworjenja wobsteja z bańkow, haj, su samo jednobańkowcy kaž na přikład bakterije. Dalši kontekst, hdźež zetkamy tute słowo w němčinje, su tabulki abo tabele. Tu namakamy wodorune linki – „Zeilen“ –, padorune stołpiki – „Spalten“ – a přez jich křižowanje nastanu pola tabulki – tu wužiwa Němc pódla słowa „Feld“ tež wuraz „Zelle“. Kak pak nětko z tymi baterijemi? Tu serbski wuraz cela doporučiła njebych, ale tež njebych wo bańkach abo polach rěčała, ale prosće a jasnje wo mignonowych baterijach abo krótšo mignon-baterijach, chiba wo baterijach typa AA.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowa podobne po woznamje abo formje

klučowe słowa: substantiw, požčonka

hesła: Mignonzelle, Zelle, bańka, cela, baterija, Zeile, Spalte, Feld, linka, stołpik, polo