Rěčne kućiki

Kundschaft

Njedawno je so mje stary znaty woprašał, kak móhło so serbsce pola frizera prajić na „Kunde“ abo „Kundschaft“. W słownikach namakaja so tajke wotpowědniki kaž kupc, klient abo tež woteběrar. Ale hodźa so wone tež w zwisku z frizerstwom nałožować? Třeći z mjenowanych – woteběrar abo woteběrarka – drje zawěsće nic, wšak pola frizera skerje něšto wotbudźemy, hač zo bychmy tam něšto brali (wšak wostajimy tam włosy a zwjetša wězo tež pjenjezy). W słowje kupc móhł so něchtó na tym postorkować, zo tči w nim werb kupować. Tola cyle tak wopaki to njeje – wšak kupujemy pola frizera tež – mjenujcy jeho posłužbu. Najlěpje pak so tu po mojim měnjenju hodźitaj klient respektiwnje klientka, tej słowje stej w zwisku z druhimi posłužbowymi wobchodami derje wobswědčenej. Pisa so wo klientach bankow, krawstwow, knihiwjazarnjow atd. Tak sym w staršej Protyce namakała tajkile žort: „Elektrikar steji před njebjeskimi wrotami a so hórši: Čehodla dyrbju tak zahe wumrěć? Sym tola hakle 42 lět stary! Swjaty Pětr listuje w swojej tołstej knize a potom měni: Kak tomu zahe? Po hodźinach, kotrež sy swojim klientam wobličił, sy 112 lět stary!“

Komuž pak so cuze słowo klient njelubi, njech rěči cyle neutralnje wo wopytowarjach a wopytowarkach – njech pola frizera abo tež pola kosmetikarki.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowa podobne po woznamje abo formje

klučowe słowa: substantiw

hesła: Kundschaft, Kunde, Klient, klient, woteběrar, kupc, wopytowar