Rěčne kućiki

Zutexten

Zawěsće sće to tež hižo słyšeli, zo něchtó w němčinje trochu wothódnoćejo praji: „Der hat mich heute aber zugetextet abo zugeföhnt“. Němskej werbaj „zutexten“ a „zuföhnen“ wužiwatej so we wobchadnej rěči, a wonej zwuraznjatej, zo něchtó někomu bjez přestawki něšto powěda, a to na tajke wašnje, zo tole na čuwy dźe. A kak prajimy to najlěpje serbsce? Hdyž chcemy samsny motiw kaž w němskim werbje „zutexten“ wužiwać, potajkim słowčko tekst, móhli prajić: Tón je cyły čas tekstował. Njebych tu pak wutworiła po němskim werbje někajke zatekstować. Mamy pak hišće dalše móžnosće, wšak znaje serbšćina někotre werby, kotrež samsnu abo podobnu ironisku wótrosć zwuraznjeja, na přikład bledźić, žwantorić, bamborić, žwać a zawěsće znajeće wy hišće dalše. Serbska sada by potajkim rěkać móhła: Tón je zaso wjele žwantorił abo bamborił. Tón je mi něšto nažwał. Abo cyle konkretnje: Tón je cyły čas wo swojich problemach bledźił. A ja tež hižo přestanu bamborić, hewak sej hišće mysliće, zo chcu wam něšto nažwać abo was ze słowami zasypać.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: werb

hesła: zutexten, zuföhnen