Rěčne kućiki

Zestajenki z L/lebens-

Njedawno so mje něchtó wopraša, kak bych sadu „Er ist ein lebenslustiger Mensch.“ do serbšćiny přełožiła. W Kralowym słowniku jewi so žiwjenja zradny jako ekwiwalent za němske „lebensfroh“. Njebych pak prajiła, zo je něchtó žiwjenja wjesoły čłowjek, skerje pak, zo něchtó radosć abo wjeselo nad žiwjenjom začuwa. Tuž bych wonu sadu prosće tak přełožiła: „Wón je wjesoły čłowjek.“ resp. „Wón je stajnje wjesołeje mysle“. Zajimawe su konteksty, w kotrychž so němske słowo „lebenslustig“ jewi – pola mužow je to je hustodosć někajki halodri, prajimy tež lochki ptačk – a pola žonow su to zwjetša samostejace žony abo wudowy.

W serbšćinje so tež za słowo „Lebenskünstler“ žanažkuli zestajenka w słownikach njenamaka. Tež tu so leksikalisce wopisuje, zo něchtó rozumi žiwy być. Nic jenož po wobsahu spodźiwna je němska twórba „Lebensabschnittsgefährte“. Tež w tutym padźe njebych jednotliwe dźěle zestajenki do serbšćiny přewzała, ale bych cyle jednorje prajiła, zo je to žiwjenski partner resp. žiwjenska partnerka.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: zestajenka

hesła: Lebens-, lebens-, žiwjenski