Rěčne kućiki

Windbeutel

Wěsće wy, lubi připosłucharjo, što ma być pječeny wětřik? Nochcych swojimaj wočomaj wěrić, jako wuhladach njedawno pomjenowanje pječeny wětřik jako wotpowědnik němskeje zestajenki „Windbeutel“ – potajkim pječwa z tójšto kalorijemi. Wo kalorijach pak dźensa njerěču, ale wo słowotwórbje – a tu wočiwidnje něšto njetrjechi!

Wětřik njemóže być pječeny, ale jenož lochke ćěsto, do kotrehož so bita smjetana pjelni. Je mnoho dalšich formow woneho pječwa na předań, ze šokoladu abo tež z wišnjemi. Za serbski wotpowědnik němskeje zestajenki pak ani prěni dźěl „Wind“ , ani druhi „Beutel“ relewantny njeje, tuž by tež twórba wětřikowy měšk skerje smjeće wubudźiła. Orientujmy so tola na dalšich słowjanskich rěčach, w kotrychž so leksikalisce wopisuje pječwo z bitej smjetanu. Mam wone wopisanje za najlěpše rozrisanje rěčneho problema. Dajće sej tuž pječwo z bitej smjetanu derje słodźeć!

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: Windbeutel, pječwo