Rěčne kućiki

Wetterleuchten

Je lěćo, a lětsa je to skerje njeměrne lěćo. Wulka horcota wotměnja so z njewjedrami, wichorom a dešćom. Hrima so a błyska so a druhdy jewi so to, štož mjenuje so němsce „Wetterleuchten“ – potajkim situacija, hdyž so hrimanje bliži a na njebju widźimy, zo so znazdala za mróčelemi błyska. Zwjetša při tym ani hrimot njesłyšimy. Kak na to prawje serbsce prajimy? Dokładny přełožk, někajke wjedrowe swěćenje wšak so tu woprawdźe njehodźi. Móžemy to wězo najprjedy raz jenož wopisować: Znazdala so błyska abo wyše mróčelow so błyska. Druha móžnosć, zapisana hižo w słowniku Pfula, je wotwodźenka wot werba so błyskać: Móže so mjenujcy tež rjec, zo so přebłyskuje – błyski takrjec swoje swětło přez mróčele sćelu, a wo hrimanju so scyła njerěči. Substantiw „Wetterleuchten“ bychmy tak přełožili jako přebłyskowanje, po dialektalnym wurjekowanju w Kamjenskich stronach drje by to było šebóskwanjo abo šebóskwano. Lubi připosłucharjo, přeju wam wšěm a runje tak sebi samej, zo wostanje zwjetša při přebłyskowanju, wšak tajke prawe hrimanje nimo zwjetša witaneho dešća a čerstwišeho powětra tež husto wulke škody napara.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, werb

hesła: Wetterleuchten