Rěčne kućiki

Walz

Čitach jónu, zo je so młody rjemjeslnik po třilětnej walcy nawróćił. Nimo nowšeje němskeje požčonki walca wužiwamy w serbšćinje dalšu němsku požčonku za tutón hišće dźensa žiwy nałožk rjemjeslniskeho pućowanja, a to je wandrowstwo. A tón, kotryž na wandrowstwo chodźi, rěka wandrowski. Štóž so rozsudźi hić na wandrowstwo dyrbi so měć po krutych kaznjach. Jenož ći, kotřiž njejsu ženjeni, žane dźěći a žadyn dołh nimaja a kotřiž su swoje rjemjeslniske pruwowanje złožili, smědźa so na puć podać. W času swojeho wandrowstwa njesmědźa so swojej ródnej wsy na 50 km bližić. Wandrowskeho spóznajemy na jeho wosebitej drasće: Wón ma ćmowy mjechki kłobuk ze šěrokej kromu, běłu košlu bjez kornarja, cholowy a lac ze symboliskej ličbu kneflow kaž tež něšto podobne kaž krawatu; na njej spóznaja fachowcy, kotremu rjemjeslniskemu zjednoćenstwu wandrowski přisłuša.

Štóž so zajimuje za stawizny a dźensniše tradicije tutoho wandrowstwa, tomu doporučam wopyt informatiwneho muzeja „Herbergsmuseum“ w Blankenburgu w Smolinach. Snadź namaka tam přichodny młody rjemjeslnik nastork za dyrdomdejstwo, na kotrež najskerje čas žiwjenja njezabudźe.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, požčonka, němčina, wotwodźenka

hesła: Walz, wandrowstwo, wandrowski, Wandergeselle