Rěčne kućiki

Vorreiterrolle

Njedawno dóńdźe naprašowanje, kak móhli němsku formulaciju „eine Vorreiterrolle einnehmen“ do serbšćiny přełožić. W dwurěčnych němsko-serbskich słownikach pytach zestajenku „Vorreiterrolle“ z wotpowědnym přełožkom podarmo – tole pak běch wočakowała. Tuž analyzowach konteksty, w kotrychž so wotpowědna formulacija jewi. Su to předewšěm pozitiwne powěsće z wobłukow techniki, wědomosćow abo přirodoškita. A tak móhli serbsce prajić, zo je něchtó wosebje inowatiwny abo na swojim polu wosebje wuspěšny, zo je něchtó na přikład w zwisku ze škitom přirody přikładny, abo tež, zo je jako prěni něšto wuslědźił. W staršich tekstach namakamy w tutym zwisku hódnoćenje jako pioněrski skutk abo jako pioněrski wukon. Tak rěka na přikład w recensiji, zo mějachu Smolerjowe „Pěsnički“ pioněrski wuznam za wuwiće serbskeje rěče. A kak by było z přełožkom pućrubar? Móhli tuž prajić, zo je něchtó přewzał rólu pućrubarja a bě na přikład pućrubar při zasadźenju nowych metodow.

J. Šołćina

temy: rěčne wobroty, serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: wobrot, zestajenka, substantiw, wjazba z funkciskim werbom, přenjeseny woznam

hesła: Vorreiterrolle einnehmen, inowatiwny, přikładny, pioněrski skutk, pioněrski wukon, pućrubar, rólu pućrubarja přewzać