Rěčne kućiki

Unheimlich

Nazyma je dawno zaćahnyła: Husćišo so dešćuje, wětřik duje, štomy šumja a so kolebaja. Nětko so hižo poměrnje zahe ćmička, a hdyž sy sam doma, někajke wokno snano klepoce, čuješ so zawěsće někak wonajko. Němsce bych prajiła „unheimlich“, „mir ist unheimlich zumute“. W delnjoserbšćinje mamy krasny wuraz za to: „Mě bywa kaksy“ abo „mě jo kaksy“. Ale kak hodźi so najlěpje hornjoserbsce tute njejasne začuće stracha abo hroza zwuraznić? Słowniki nam wšelake warianty poskićeja: něchtó so boji abo so strachuje respektiwnje něchtó ma strach. Mi so pak zda, zo tute wurazy začuće stracha přejara wuzběhuja. A někomu je tyšno abo styskno je něšto druhe: ‚něchtó je zrudny, dokelž so jemu styska‘.

Němskemu „jemandem ist unheimlich zumute“ w zmysle, zo ma něchtó njepřijomne začuće, wotpowěduje po mojim zdaću najbóle někomu je zatrach: Mi bu zatrach, hdyž słyšach wokno klepotać. Němske „unheimlich“ móžu wězo tež w druhich kontekstach wužiwać. Hdyž sej na přikład mój syn cyle mjelčo sam w kupjeli hrajka. Potom mi njeje zatrach, ale skerje je mi to podhladne, dokelž zawěsće zaso něšto zwora.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, regionalne rozdźěle w serbšćinje

klučowe słowa: adjektiw, dialekt

hesła: unheimlich, zatrach, někomu je zatrach, podhladny