Rěčne kućiki

Tankrabatt

Spočatk meje wjeselachu so hišće mnozy šoferojo na potuńšene tankowanje, wšak rěkaše ze stron knježerstwa, zo měli hladajo na inflaciju wěste narunanje dóstać. Tohodla zawjedźe so tak mjenowany „Tankrabatt“. Dokelž tole tež Serbow potrjechi, prašamy so wězo, kak móžemy serbsce k tomu prajić. Słyšała sym mjez druhim wuraz tankowy rabat. Na prěni pohlad zda so tutón wuraz kmany a jadriwy wotpowědnik być, ale je to ryzy špihelowanje němskeho wuraza a rozumju jón jenož, hdyž znaju němske wuchadne słowo. Adjektiw tankowy je mjenujcy wotwodźenka wot substantiwa tank; a tank je sudobjo, w kotrejž so wšelake kapaliny chowaja, na přikład woda abo ćěriwo. W našim padźe pak dźe wo to, zo dóstanje šofer rabat při tankowanju, tohodla by prawy serbski wotpowědnik był tankowanski rabat abo rabat při tankowanju. Ale štó wě: Hladajo na to, zo su koncerny swoje płaćizny za ćěriwa zwyšili, njewuskutkuje so wony rabat tak kaž bě wotpohlad knježerstwa. A tohodla so drje hižo wjele njerěči wo tankowanskim rabaće abo wo rabaće při tankowanju.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: substantiw, mylny ekwiwalent, wotwodźenka, wliw němčiny, zestajenka

hesła: Tankrabat, tankowanski rabat, tankowy, rabat při tankowanju, tank