Rěčne kućiki

Štóžkuli

W rjanym wječornym spěwje rěka: „Štóžkuli hódny je, hwězdźičku ma, złemu je hwěžka wuhasnyła.“ Prěnje słowo z tuteje štučki – štóžkuli – chcu wam dźensa na wutrobu połožić. Zdawa so mi mjenujcy, zo so wone pozabywa, a hromadźe z nim dalše tajke wjazby kaž štožkuli, hdyžkuli, kažkuli atd. Město toho słyšiš hustodosć konstrukcije typa štož tež přeco, na přikład: „Štož tež přeco će myli – móžeš mi to prajić.“ To pak njeje ničo dale hač posłowny přełožk němskeho „was auch immer“. Njedawno sym samo hišće dalšu wariantu zasłyšała, kombinaciju němskeje konstrukcije „was auch immer“ a serbskeje wjazby štožkulištožtežkuli. Lubi připosłucharjo, tute nowostki po němskim přikładźe su njetrjebawše, wšak mamy swoje wurazowe móžnosće: „Štožkuli sej přeješ, to ći spjelnju.“ „Čin, kažkuli so ći spodoba!“ A tuž přeju wam rjany dźeń, hdźežkuli sće a kajkužkuli změjeće dźensa zaběru.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: pronomen, kalka, němčina

hesła: štožkuli, -kuli, štóžkuli, hdyžkuli, kažkuli, was auch immer, immer