Rěčne kućiki

Stolperstein

Němske słowo „Stolperstein“ wužiwa so zwjetša w přenjesenym zmysle za někajku ćežu abo někajki njewočakowany zadźěwk po puću k wuspěchej. Hižo někotre lěta pak mjenuja so takle tež plesternaki, kiž maja dopominać na wosud ludźi, kotřiž buchu w nacionalsocialistiskim času deportěrowani abo zamordowani. W redakciji Serbskich Nowin su sej za to wumyslili serbsku zestajenku plesternaki-kopolaki. Wočakowała bych wšak město kopolak słowo zakopolak, wotwodźene wot werba zakopolić so, ale rytmisce drje njeby tajka zestajenka tak derje klinčała. Wěcku z tymi wosebitymi plesternakami je sej wuměłc Gunter Demnig wumyslił. Prěnje tajke plesternaki-kopolaki je wón w lěće 1995 w Kölnje kładł, dźensa je jich jeničce w tutym měsće něhdźe 1.400, runje tak wjele kaž w Berlinje. Po cyłej Němskej namakamy hižo wjace hač 9000 plesternakow-kopolakow. A kak wupada we Łužicy? W Choćebuzu su w zašłym lěće prěnje 11 plesternakow składli a kaž sym słyšała, prócuja so tež w Budyšinje wo kładźenje tajkich plesternakow-kopolakow tam, hdźež su jónu židowske swójby bydlili, prjedy hač buchu do koncentraciskich lěhwow wotwjezene.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, wotwodźenka, přenjeseny woznam

hesła: Stolperstein, kopolak, plesternak-kopolak