Rěčne kućiki

Stirnlampe

Je ćma, měsačk njeswěći abo chowa so za mróčelemi, nadróžne wobswětlenje njeje, ale sy po puću. Tuž je derje, hdyž maš kapsnu lampu při sebi. Što pak činiš, hdyž maš ruce połnej? W tajkim padźe pomha ći wosebita lampa, kotruž móžeš sej na čoło přityknyć, němsce rěka wona „Stirnlampe“. A serbsce? Móžu wězo wužiwać wopisowanje, kaž sym to runje činiła, a prajić: Wón je sej lampu na čoło přityknył abo jedna so wo na čoło přityknjenu lampu. Krótši wuraz by był čołowa lampa. W słownikach namakamy wot substantiwa čoło wotwodźenej adjektiwaj čołowy a čólny, ale čólny so zwjetša jenož w słownikach a terminologiskich lisćinach jewi. Sym tež słyšała namjet načolna lampa, dokelž mam tu lampu na čole. Ale načolny bych w prěnim rjedźe zwjazała z přenjesenym woznamom, na přikład načolne znamki (za pilnosć, zadźerženje atd., němsce „Kopfnoten“), abo načolna funkcija, načolny wědomostnik, načolne městno a wjele druhich. – Ale nětko, hdyž budu dny krótše, wužiwajće čołowu lampu. Tak změjeće swěcu a swobodnej ruce.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, přenjeseny woznam

hesła: Stirnlampe, Stirn, Kopfnoten, čoło, načolny, čołowy