Rěčne kućiki

Standheizung

Je nazyma, a pomału bliži so zymniši počas. Štóž rano z awtom na dźěło dyrbi a nima garažu, budźe bórze mróz z awta škrabać dyrbjeć a sydnje so do zymneho sydła. Chiba zo móže sej awto do toho zwohrěwać. Za to je trěbne, štož mjenuje so němsce „Standheizung“. A serbsce? W słownikach tajke słowo njenamakamy, ani w internetowym, haj tež delnjoserbski internetowy słownik je njeregistruje. Tuž dyrbimy sej kreatiwnje sami pomhać. „Heizung“ je tepjenje, ale budźe to potom stejace awtowe tepjenje? To wšak je někak dźiwne, wšak dźe wo to, zo awto steji a tepjenje hižo funguje, hačrunjež motor njeběži. Tuž móhli rěčeć wo tepjenju za stejace awto abo tež wo parkowanskim tepjenju. Jendźelsce praji so mjez druhim „independent car heater“ – to by serbsce było njewotwisne awtowe tepjenje. Tola tajke fachowe zapřijeće najskerje jenož trjebamy, hdyž chcemy awto wopisować. Rano pak najskerje dosaha, hdyž myslimy na to, zo sčasom awtowe tepjenje zaswěćimy, wšak kóždy sam najlěpje wě, hač ma jeho awto trěbne wuhotowanje.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: Standheizung, tepjenje za stejace awto, parkowanske tepjenje