Rěčne kućiki

Stammkunde

Hdyž sym tu njedawno rěčała wo wopytowarstwje frizerskich, mojedla tež kosmetiskich salonow, falowaše hišće cyle wažne zapřijeće. Dźe so wam tež tak: Ja chodźu najradšo přeco k samsnej frizerce – sym pola njeje „Stammkunde“. Z namjetowanych ekwiwalentow za „Kunde“ (kupc, klient, wopytowar) hodźi so cyle lochko za to wotpowědnik stworić. Dokelž chodźu k tutej frizerce stajnje abo regularnje, sym potajkim jeje stajna abo regularna klientka a mój muž je jeje stajny abo regularny klient. Móžemy tež prajić zo je něchtó stajny wopytowar respektiwnje stajna wopytowarka pola toho abo tamneho frizera.

Napřećiwk stajneho wopytowarstwa, stajnych kupcow a klientow pak su připadni abo składnostni kupcy, klienća a wopytowarjo, němsce je to „Laufkundschaft“. Tola kóždy rjemjeslnik so zawěsće wjeseli, hdyž ma porjadny zdónk stajnych wopytowarjow abo kupcow – „einen festen Kundenstamm“. Ale kedźbu: Kupc – hač stajny abo připadny – njeměł być skupc!

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, požčonka, wotwodźenka

hesła: Stammkunde, Kunde, Laufkundschaft, Kundenstamm, kupc, klient, wopytowar