Rěčne kućiki

Sokoł

Spočatki sportoweho hibanja w Serbach su wusko zwjazane z organizaciju Sokoła. „Serbski Sokoł“ załoži so w lěće 1920 po přikładźe sokołskeho hibanja pola druhich słowjanskich ludow. Zajimawe je, kak mjenuja so čłonojo tuteje organizacije. To sej wuwědomich, jako słyšach někoho rěčeć wo Sokołčanach a Sokołčankach, štož zdaše so mi někak cuze. W tekstowym korpusu jewi so tajke pomjenowanje hakle w publicistice nowšeho časa. W słowniku namakamy drje pomjenowanje Sokolčan (z ‹l›), tola wone poćahuje so na wobydlerja Sokolcy – Soculahora. Tradicionelne pomjenowanje za čłona organizacije „Sokoła“ pak je prosće Sokoł (z wulkim spočatnikom) – hinak hač pomjenowanje ptaka sokoła ma wone muskowosobowe formy: Na sportnišću sportuja serbscy Sokoljo, po njebju pak lětaja młode sokoły. A mamy tež žónsku formu za čłonku Sokoła – je to Sokołka, kotraž w Prawopisnym słowniku hišće faluje. Za sokołski dorost pak wužiwaše so něhdy wotwodźenka, kotraž charakterizuje hewak młode zwěrjata, mjenujcy Sokolo abo Sokolatko – wjacore Sokolata abo Sokolatka, a tak organizowachu Sokoljo a Sokołki w mjezywójnskim času kóžde lěto Dźeń Sokolatkow – potajkim sportowy swjedźeń za dźěći.

S. Wölkowa

temy: słowotwórba

klučowe słowa: wotwodźenka, substantiw, žónske pomjenowanje

hesła: Sokoł, Sokołka