Rěčne kućiki

Skurjeny

Na hodownych wikach, njech su to Wjacławske w Budyšinje abo Štriclowe w Drježdźanach, je horce wino wulce woblubowany napoj. Tole njewostanje bjeze sćěhow, něchtóžkuli wróći so natutkany abo skurjeny domoj. Kak tomu poprawom skurjeny? Horce wino tola njekurimy! Zajimawe je, zo mamy podobne pomjenowanje tež w delnjoserbšćinje: Natutkany je tam wobkurjony, a samo w słowjenšćinje sym paralelu namakała, tam rěka to „okajen“ – ,wobkadźeny‘. Słowjenski etymologiski słownik wujasnja to z tym, zo je so něhdy tež wo tobaku prajiło, zo so wón pije. Žórło za to je najskerje němčina, hdźež praješe so něhdy „Tobak trinken“ abo „Tobak saufen“, dokelž so kur při tym póžěra, tak čitamy to we wulkim historiskim słowniku Grimmec bratrow. Tuž je so čłowjek móhł z kurom wožlokać a nawopak tež z alkoholom skurić. Hač ma němski wuraz „benebelt“ samsny pozadk kaž serbske skurjeny, wšak wam rjec njemóžu.

S. Wölkowa

temy: pochad słowow

klučowe słowa: přenjeseny woznam, adjektiw

hesła: skurjeny, natutkany, angetrunken, benebelt