Rěčne kućiki

(Sich) stellen

Kopar ze swojim wukonom wšitkich sobuhrajerjow do sćina staji.“ Hm, myslu sej, zo tu něšto njetrjechi. Hłowny woznam němskeho werba „stellen“ wšak hodźi so w serbšćinje z pomocu werba stajić přełožić, na přikład wazu na blido stajić abo awto do garaže stajić. W němčinje wustupuje werb stellen husto jako tak mjenowany funkciski werb w zwisku ze substantiwom, na přikład „etwas unter Beweis stellen, „jemanden unter Anklage stellen“ abo „eine Frage stellen“. Tajke werbalne wjazby su typiske za hamtsku němčinu. Do serbšćiny přełožujemy je najlěpje z jednorym werbom, potajkim: něšto dopokazać abo někoho wobskoržić. Druhdy wužiwamy tež w serbšćinje werbalne wjazby kaž prašenje stajić, při čimž by w tym padźe serbski werb so prašeć lěpša warianta była. Jako wobstatk frazeologizma abo kruteho rěčneho wobrota kaž w přikładźe jemanden zur Rede stellen, pytamy w serbskich wotpowědnikach zwjetša podarmo za werbom stajić. Serbsce rěka to sej wot někoho wujasnjenje žadać. Tuž móžeće sej zawěsće hižo myslić, zo němske jemanden abo etwas in den Schatten stellen w serbšćinje ničo ze do-sćina-stajenjom činić nima, ale zo rěka prawje: někoho resp. něšto přetrjechić.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, rěčne wobroty

klučowe słowa: wjazba z funkciskim werbom, werb, wobrot

hesła: stellen, Frage, Anklage, Rede, eine Frage stellen, jemanden unter Anklage stellen, jemanden zur Rede stellen